طراحی دکوراسیون آرایشگاه بانوان

طراحی دکوراسیون آرایشگاه بانوان

یکی از پرسش‌های ذهنی بسیاری از طراحان داخلی این است که طراحی دکوراسیون آرایشگاه بانوان باید چگونه باشد. این که این فضا با استفاده از پارتیشن بندی جدا شود و یا همه بخش‌ها در یک سالن متمرکز شوند مهمترین پرسشی است که در این زمینه وجود دارد. هدف اصلی در بازسازی و طراحی دکوراسیون آرایشگاه بانوان جدا کردن سالن‌های مختلف از یکدیگر است. به همین دلیل از المان‌های جا به جا‎شونده‌ای استفاده می شود که در عین حال مبلمانی چند منظوره باشند، یعنی ترکیب مبلمان‌ لازم در یک سالن زیبایی هستند. به این ترتیب از هیچ گونه پارتیشن و دیواری در طراحی دکوراسیون آرایشگاه بانوان استفاده نمی شود. سبک دکوراسیون آرایشگاه بانوان، سبک صنعتی است و چوب که به عنوان ماده تشکیل دهنده فضا به‌کار رفته است، در طراحی مبلمان‌ این مجموعه حس خامی به بیننده القا می‌کند.